Dorthealund før orkanen

Luftfoto 1936 Luftfoto 1960

Sådan tog gården sig ud i sine velmagtsdage, hhv. ca. 1936 og 1960.

Porten Set udefra

Stuehuset set gennem porten. Og gården set i sin "helhed".

RETUR TIL FORSIDEN

Denne side er sidst opdateret d. 30. marts 2004