Dagbog for genopbygningen

De små billeder, kan hentes ned i en større udgave ved at du klikker på dem.
For at komme retur fra de store billeder, kan du enten bruge Pil-venstre-knappen på værktøjslinien, eller Alt+venstre pil på tastaturet (MSIE).
Se længere tilbage i tiden i dagbogsarkivet, ved at klikke her.

Sommeren 2003
Her er så det færdige resultat af genopbygningen, set lidt fra oven :-)
 
Foråret 2002
Efter at muldjorden, i april måned 2002, var blevet jævnet ud omkring den nye hal, samt også på arealet mellem gårdspladsen og kommunevejen, er det blevet tid til præsenterer det færdige resultat af genopbygningen.
Endvidre er det nu også muligt at følge genplantningen af den orkanskade skov, klik her.
 
Nordgavl på hal Grårdspladsen Hal set fra vest Plantørigsanlæg

Søndag, d. 2. december 2001
Gårdnavntrækket på gavlen af hallen samt stenen med husnummer og logo er nu placeret. Der er fortaget diverse mindre afslutningsarbejder. Hermed er forsikringsskaderne formelt afsluttet i form af byggeriet af hallen, garagen og den nye gårdsplads.
 
Husnummer

Tirsdag, d. 27. november 2001
Plantørreriet til græsfrø er blevet færdigmonteret og belægningsarbejdet i baggården er færdigt.
 
Fredag, d. 16. november 2001
Gårdpladsen er fuldt oprettet i mekanisk-stabilt materiale. I den nye indkørsel fra kommunevejen til hallen er der udlagt asfalt.
Platan- og rønnetræer til indramning af gårdsplads er også plantet.
 
Tirsdag, d. 13. november 2001
Gårdspladsen er blevet drænet og opretningen af den i mekanisk-stabilt materiale er påbegyndt.
Montering af plantørringsanlægget til frø er også påbegyndt.
 
Fredag, d. 9. november 2001
Mureren og tømreren har udført de fleste færdiggørelsesarbejder. Endvidere er siloen til træpiller er samlet og færdigopsat.
 
Tirsdag, d. 6. november 2001
Ventilationsventiler i såvel garage som hal er isat, og den manglende vinduesbrystning i hallen er også udført.
 
Fredag, d. 2. november 2001
Komponenter til træpillesiloen er ankommet.
 

Tirsdag, d. 30. oktober 2001
Alle komponenter til plantørringsanlæg er ankommet.
 
Fredag, d. 26. oktober 2001
Hækken langs indkørslen og kommunevejen er fjernet. Stenhuggeren har hentet stenen til husnummerindhugning.
 
Tirsdag, d. 16. oktober 2001
Diverse afvandingsarbejder omkring gårdsplads.
 
Fredag, d. 12. oktober 2001
Diverse afvandingsarbejder omkring gårdsplads er fortaget efter 6 ugers intensiv regn. Der er kommet 180 mm hvilket svarende til godt 1/4 af årets normalnedbør.
 
Fredag, d. 5. oktober 2001
Det eneste der er sket på byggeriet i den forløbende uge, er at installationen omkring stokerfyret nu er færdigtilrettet.
 

Fredag, d. 25. september 2001
Muren mellem stuehuset og hallen er færdiggjort. Vinduer og dørtrin er også færdiggjort. Noget malerarbejde i værkstedet og fyrrummet er udført.
Murene er færdig med maskinhuset.
Indkørslen til gavlport er blevet rettet af i stabilt materiale.
  
Tirsdag, d. 25. september 2001
På maskinhuset er murværket 85 % færdigt.
  
Maskinhuset
Fredag, d. 21. september 2001
Alle døre og vinduer i såvel hal som garage er nu monteret og færdiginddækket. Grundet den fortsat megen regn er muren ikke kommet i gang endnu. Tømrerne er der imod blevet færdige med tagudhængs beklædningen. Vandinstallationen i fyrrummet er udført.
På maskinhuset er de nedfaldne grantræer blevet fjernet fra det beskadigede tag. Alt skadet murværk er også blevet fjernet, og det nye murværk er påbegyndt
  
Tirsdag, d. 18. september 2001
Dørene er blevet monteret og vinduerne er tætnet og færdiggjort i hallen.
Mureren var forbi i går og regnede med at komme i slutningen af ugen for at gøre sin del færdig.
  
Fredag, d. 14. september 2001
Alle vinduer er monteret i såvel hallen som garagen. Elektrikeren er ajour med el-installation. Grundet den megen regn de sidste dage er tømrerne endnu ikke blevet færdige med tagudhængs beklædningen.
  
Tirsdag, d. 11. september 2001
Beklædning af tagudhæng er nu udført på hallens vestside samt under kvisten. På garagen er begge langsider færdige.
Liften er flyttet væk i dag, hvilket næppe vil fremme arbejdet, når resten nu skal ske fra stilladser - heldigvis er der da kun gårdsiden på hallen og garagegavlene tilbage.
  
Fredag, d. 7. september 2001
På hallen er beklædningen under tagskæg blevet udført på nordgavlen og 60 % af vestsiden. Alt loftsbelysning er monteret.
  
Tirsdag, d. 4. september 2001
Montering af afdækning under tagskæg på haller er begyndt og den sydlige gavl er nu færdig. Der endvidere monteret et af fire lampesteder for indendørsbelysningen i hallen.
 
Tag inddækkes

Fredag, d. 31. august 2001
Inddækning omkring skorsten er blevet foretaget. Der er udskiftet tre revnede tagplader og nedløbsrør på hallen er monteret.
Elektriker har ad et par gange foretaget diverse mindre færdiggørelsesarbejder.
    
Fredag, d. 24. august 2001
Elektriker har færdiggjort det resterende i garage. Mureren har hentet sit stilladsmateriel. Tømreren har lovet at komme fra på onsdag og blive indtil hans arbejde er færdiggjort.
 
Tirsdag, d. 20. august 2001
El-installationen i hallers værksted og fyrrum er nu også færdig udført. Hallen er nu taget i brug til mellemlaget størstedelen af årets hvedehøst.
 
Korn læsses
Fredag, d. 17. august 2001
Flisfyret er nu fuldt installeret, tilsluttet og  det er endda også blevet prøvekørt.
 
Stoker og fyr
Tirsdag, d. 14. august 2001
Fyrkedelen inkl. stoker til flis er monteret i fyrrummet i hallen.
 
Fredag, d. 10. august 2001
El-installationen i garage er nu færdig udført.
 
Tirsdag, d. 7. august 2001
Der har været to elektrikere i dag. De har fået tilsluttet den nye hovedforsyning fra kommunevejen til den nye hovedtavle i hallen. Så der og i fyrrummet er el'en nu i drift.
 
Fredag, d. 3. august 2001
Siden tirsdag er der ikke sket noget, da murene er færdige for denne omgang, de mangler kun murstykket mellem stuehuset og hallen. I næste uge er det så elektrikerens tur til at boltre sig.

Se længere tilbage i tiden i dagbogsarkivet, ved at klikke her.

De små billeder, kan hentes ned i en større udgave ved at du klikker på dem.
For at komme retur fra de store billeder, kan du enten bruge Pil-venstre-knappen på værktøjslinien, eller Alt+venstre pil på tastaturet (MSIE).

RETUR TIL SIDSTE SIDE

Denne side er sidst opdateret d. 16. juni 2004