Genopbygning af lade/maskinhal på Dorthealund

Her følger så det andet udkast, som vi modtag d. 3 maj. I forhold til det første udkast er frontonen (over sideporten) blevet formindsket og porten er blevet en tand højere. Endvidere er de store murfelter på øst- og vestfacaderne forsøgt brudt/lettet med nogle murfelter. Der er også flyttet en dør og et vindue fra sydgavlen ind på gårdsplads facaden. Tegningerne er udarbejdet af arkitekt Helge Petz.

I slutningen af maj måned 2000 besluttede vi at udsætte byggeriet til 2001, grundet den store travlhed i den lokale/regionale byggebranche. 

Midt i august modtog vi den første skitse til "garage-bygningen" (se nederst på denne side), som skal ligge øst for stuehuset - dvs. til venstre for stuehuset, når man ser det ude fra indkørslen.

Ved at klikke her kan du se forløbet af genopbygningen i dagbogsform Klik her for dagbogen

Vend tilbage til denne side med jævne mellemrum, og følg udviklingen. Det første udkast finder ved at klikke her.

De små billeder, kan hentes ned i en større udgave ved at du klikker på dem.
For at komme retur fra de store billeder, kan du enten bruge Pil-venstre-knappen på værktøjslinien, eller Alt+venstre pil på tastaturet (MSIE).

Set fra nord
Set fra nord mod syd.

Set fra øst
Set fra øst mod vest.

Set fra syd
Set fra syd mod nord.

Set fra vest
Set fra vest mod øst.

Grundplan
Grundplan.

Nybygnings placering
De nye bygningers placering (blå).
New buildings shown in blue.

Garagen

Garagen set fra nord
Set fra nord mod syd.

Garagen set fra øst
Set fra øst mod vest.

Garagen set fra syd
Set fra syd mod nord.

Garagen set fra vest
Set fra vest mod øst.

Garage grundplan
Grundplan.

RETUR TIL SIDSTE SIDE

Denne side er sidst opdateret d. 16. juni 2004