Dorthealund - Stenderupskov ved Kolding

Da den store (danske) orkan bla. ramte det sydlige Jylland, fredag d. 3. december 1999, var der meget stor forskel på hvem der blev ramt, og hvor hårdt. Gården Dorthealund, der er beliggende ca. 15 km øst for Kolding, var et af de steder hvor orkanen fik store konsekvenser. Alene bygningsskaderne beløber sig til i omegnen af kr. 2,7 mill. Derudover kommer skaderne på skoven, der ikke er opgjort.

Formålet med disse sider er at give et indtryk af skadernes omfang, samt at man kan følge nedbrydningen og derefter genopbygningen. Stuehuset var stort set uberørt af orkanens hærgen, og fik derfor kun ubetydelige skader.

Grundet gode bla. gode støtte muligheder, har vi valgt at fælde den orkanskade skov i begyndelsen af maj måned 2002. Du finder mere information omkring fældningen og genplantningen her.

Genopbygningen efter orkanskaderne er nu afsluttet (1. dec. 2001), så det vil i fremtiden være begrænset hvad nyt der kommer på denne side i den forbindelse. Se det færdige resultat af genopbygningen i dagbogen. Jeg har dog nogle andre ideer til nye emner for denne side, men mere om det senere.

Ved at klikke her kan du se forløbet af genopbygningen i dagbogsform  Klik her for dagbogen
De små billeder, der vises på disse sider, kan ses i en større udgave ved at du klikker på dem.
For at komme retur fra de store billeder, kan du enten bruge Pil-venstre-knappen på værktøjslinien, eller Alt+venstre pil på tastaturet.
The small pictures on these pages can be seen in a large version if you click on them. To return from the large version, you can either use the Back-button on the toolbar or press Alt+arrow-left on the keyboard (MS IE).

Klik på et af de nedenstående billeder og.......
Click on one of the pictures below and.......

Billeder af orkanskaderne Billeder fra nedbrydningen
.....se flere af orkanens umiddelbare skader
.....
see more of the hurricane damage
......se flere billeder fra nedbrydningen
.....see more pictures from the demolition
Billeder fra oprydningen Skitser fra genopbygningen
.....se flere billeder fra oprydningen
.....see more pictures from the cleanup
.....følg genopbygningen
.....follow the rebuilding
Luftfoto Skovrejsning
.....se flere billeder af gården fra før orkanen
.....see pictures of the farm from before the hurricane
.....følg genplantning af skoven
.....follow the replanting of the forest
 

Ejendommen beboes af Birthe og Helge Due-Hansen :
Medejer er også Marianne Due-Hansen :
Siden her er lavet af medejer Erik Due-Hansen :

Du kan kontakte alle ovenstående på

Denne side er sidst opdateret d. 01. december 2011